De 6 vigtigste parametre
Når du vælger din
pensionsleverandør

Vigtige parametre 2019-02-08T10:10:35+02:00

1. Uafhængig af egne interesser

Fundamentet ved pensionsmægling er uafhængighed. Udgangspunktet er dine behov og dine interesser.

§ 17.

“En forsikringsmæglervirksomhed repræsenterer alene kunden.”
Lov om forsikringsformidling

Du får altså mulighed for at få en uvildig part til at stå for arbejdet med at indhente tilbud, sammenligne og analysere de fundne resultater. Du får undersøgt og sammenlignet alle muligheder i markedet af eksperter, der ikke laver andet. Når du har valgt at bruge en pensionsmægler, får du en sammenligning, hvor du kun skal forholde dig til dine behov og, hvor du bedst muligt får dem tilfredsstillet. Du skal ikke forholde dig til flere pensionsselskabers præsentation af egne behov og ydelser – det tager vi os af som din mægler.

Stk. 2. En forsikringsmæglervirksomhed må ikke direkte eller indirekte have sådanne forbindelser til et forsikringsselskab, der er egnet til at skabe tvivl om forsikringsmæglervirksomhedens uafhængighed af forsikringsselskabsinteresser, som ikke er en følge af virksomhedernes indbyrdes ejerforhold.

Lov om forsikringsformidling

Vær dog opmærksom på, at der er forskel på ikke at være afhængig af forsikringsselskaber, og så at repræsentere dig 100%. Nogle mæglere forsøger at have egne produkter på hylden. Det gælder særligt for investeringer, hvor de skjulte omkostninger kan gøre din løsning betydeligt dyrere end hvad der umiddelbart kan gennemskues ved første øjekast.

Sørg derfor for, at din mægler ikke har egne produkter. Din rådgiver skal være uvildig og uafhængig i alle henseender, hvordan kan du ellers stole på det råd du, og dine medarbejdere får?

Med Seren, får du en partner, der har samme interesse som dig – at du tje­ner flest pen­ge til du pensioneres.

Vores fokus på de lave­ste sam­le­de omkost­nin­ger sik­rer dig de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for den størst muli­ge pen­sion.

2. sammenlign ikke æbler og pærer

Når du sammenligner pensionsselskaber er det vigtigt, at du sammenligner korrekt. Umiddelbart burde
det jo være simpelt at sammenligne det historiske afkast Men hvordan sikrer du,
at du sammenligner ”korrekt” – og hvad er korrekt?

!

“Pension er marathon – ikke sprint”

Du kan fx sammenligne mærkater – dvs. middel risiko ift. middel risiko. Her skal du så være opmærksom på, at ”Middel risiko” nemt kan variere fra ca. 40% til ca. 70% mellem pensionsselskaberne. I et marked, hvor aktierne generelt stiger, er det så en fair betragtning, at det pensionsselskab med 70% i aktier, vurderes til at have genereret et højere afkast, end det med 40%? Eller skal man korrigere for aktieandele, så de begge fx har 50% aktier? Vælger et pensionsselskab den strategi, at ”middel risiko” er 50% – bør deres performance, så vurderes ud fra netop denne strategi?

Eller skal vi bagefter korrigere deres strategi?
I analyser og medier, ses ofte korrektion af “risiko” eller aktieandele. Det gøres for at sammenligne “ens” risiko – så alle selskaber f.eks. sammenlignes for 50% aktieandel. Men den sammenligning vil betyde, at du ikke vil kunne genkende afkastet på din egen pensionsopsparing. Vi mener, at der er en række udfordringer ved den sammenligning.

  • Hvorfor er det lige aktier der sammenlignes?
  • Hvad med alle de andre aktivklasser?
  • Hvilke aktivklasser går under “aktier”-kategorien?
  • Er der forskel på danske, amerikanske og emerging markets aktier?
  • Nogle selskaber har mulighed for, taktisk, at ændre aktieandelen meget. F.eks. kan den taktiske forskel være fra 40-80% – hvilken aktieandel vil du i det tilfælde benytte til sammenligning?
  • Er der i rådgivningen taget højde for aktieandel, eller er du blevet rådgivet ud fra mærkattet “middel risiko”?iko”?

Derudover vil korrektionen betyde, at du ikke kan sammenligne med det afkast du har fået som kunde. Der er en tidstypisk tendens til at sammenligne et enkelt års historiske afkast. Du skal sikre, at særligt omkostninger, porteføljerisiko og sammensætning også er analyseret til bunds, da det er afgørende parametre for, at du også fremadrettet kan forvente et godt afkast. Du skal sikre, at der ikke har været særlig stor eksponering mod et marked.

De sidste par år, har danske aktier har klaret sig godt og givet et højt afkast. Afkastet på danske aktier har været højere end resten af verden.
Forventer du, at danske aktier kan blive ved med at slå resten af markedet? Hvis ikke, bør det være afspejlet i din profil og sammensætningen af din opsparing.

Er de dygtige forvaltere skiftet til andet selskab?
Du skal sikre dig, at det team der har gjort det godt historisk, stadig sidder i samme pensionsselskab. Gør de ikke det, så bør du vurdere sandsynligheden for at pensionsselskabet stadig kan performe. Pensionsselskaberne justerer løbende risikoen så sørg for, at du sammenligner ens risikoprofiler.
Efter nogle år med sløje afkast, er det ikke unormalt at produkterne ændrer navne, eller at nye produkter “opfindes”. På den måde, er det utroligt svært, at finde korrekte sammenlignelig data tilbage i tid. De færreste pensionsselskaber har produkter, som er 10 år gamle.

Grundlæggende skal du sørge for at sammenligne korrekt, og uden kærlighed til et produkt eller pensionsselskab – så sammenligningen bliver så objektiv som det er muligt.

3. Betal ikke for aktiv forvaltning, hvis du har en passiv

Passiv forvaltning er, når der købes indeks fremfor enkeltaktier.

Mange studier viser, at aktiv forvaltning ikke kan slå passiv forvaltning i længden.

Det er en del billigere at købe indeks, da man sparer på forvaltningsomkostningerne. Omvendt så risikerer man ”at gå glip” af forvalternes markedskendskab og timing. Mange studier viser, at aktiv forvaltning ikke kan slå passiv forvaltning i længden.

I den seneste periode tales der meget om ETF’er, indeksfonde og lignende investeringsformer. Dette er billige fonde, hvor der handles efter et indeks og du burde derfor opnå ”markedsafkastet” (minus omkostninger).

Vi oplever, at kun få pensionskunder har de billige produkter. Kan det skyldes, at pensionsselskaberne ikke tjener så meget på dem? Flere pensionsselskaber har de billige produkter, men de performer betydeligt under markedet. Du skal i de tilfælde vurdere om din opsparing nu også er passivt placeret og om det bedste er, at den er passivt placeret?

Har pensionsselskabet en interesse i, at deres aktive, dyrere produkter, giver bedre afkast end ”robotten”?

4. Er der nogen der holder øje med din opsparing?

Pensionsselskaber og mæglere konkurrerer på de synlige omkostninger. Sørg for, at du også fokuserer på de usynlige. Disse kan ofte udgøre op
mod 2/3 af omkostningerne.

Sørg for, at du også fokuserer på de usynlige. Disse kan ofte udgøre op mod 2/3 af omkostningerne.

5. Sørg for at have den rette risikoprofil

Mange danskere har en middel risikoprofil eller har garantiprodukter i deres opsparing.

Des længere du har til pension, des mere risiko kan og bør du tage for at få mest muligt ud af din opsparing

Vores erfaring er, at det skyldes manglende tid i rådgivningsfasen, og derfor en forkert stillingtagen til, hvad risiko der ligger i en pensionsopsparing. Sørg for, at du har den risiko, der modsvarer din alder og tid til pensionering. For lav risiko er en risiko for at få for lidt ud af din opsparing. Du risikerer at gå glip af det optimale afkast, som svarer til den opsparingshorisont du har.

Des længere du har til pension, des mere risiko kan og bør du tage for at få mest muligt ud af din opsparing. Tager du ikke den risiko, som din opsparingshorisont tilsiger, så skal du indbetale mere for at få samme depot, når du pensioneres. For lav risiko, betyder altså enten øgede indbetalinger, eller lavere udbetalinger.

6 Løbende opdatering af forsikringer

Sørg for, en løbende opdatering af dine forsikringsdækninger

“79% af alle kunder kunne få bedre dækninger uden at betale mere, hvis de bare tog kontakt til deres pensionsselskab”

Hvor mange kunne få bedre vilkår, hvis de også havde muligheden for at skifte pensionsselskab – over 90%?

De sidste par år har op mod halvdelen af alle pensionskunder betalt for en dækning, som reelt ikke ville give dem den udbetaling, de forventer.

Først pr. 1.1.2017 har alle pensionsselskaber opdateret deres betingelser og dækninger, så det er muligt at være dækket under jobafklaring.

Mange kunder har dog ikke produktet, på trods af, at deres pensionsselskab har det på hylden – ved du om du er dækket?

Sørg for, at du årligt revurderer dine forsikringer.

Ikke fordi du skal flytte pensionsselskab eller gå i udbud, men for at være sikker på, at dine dækninger er opdaterede og tidssvarende og, at du og dine medarbejdere har de dækninger i forventer.