Uafhængig af egne interesser

Uafhaengig 2019-02-07T13:20:51+02:00

Uafhængig af egne interesser

Fundamentet ved pensionsmægling er uafhængighed. Udgangspunktet er dine behov og dine interesser.

“§ 17. En forsikringsmæglervirksomhed repræsenterer alene kunden.”

Lov om forsikringsformidling

Du får altså mulighed for at få en uvildig part til at stå for arbejdet med at indhente tilbud, sammenligne og analysere de fundne resultater. Du får undersøgt og sammenlignet alle muligheder i markedet af eksperter, der ikke laver andet. Når du har valgt at bruge en pensionsmægler, får du en sammenligning, hvor du kun skal forholde dig til dine behov og, hvor du bedst muligt får dem tilfredsstillet. Du skal ikke forholde dig til flere pensionsselskabers præsentation af egne behov og ydelser – det tager vi os af som din mægler.

Stk. 2. En forsikringsmæglervirksomhed må ikke direkte eller indirekte have sådanne forbindelser til et forsikringsselskab, der er egnet til at skabe tvivl om forsikringsmæglervirksomhedens uafhængighed af forsikringsselskabsinteresser, som ikke er en følge af virksomhedernes indbyrdes ejerforhold.

Lov om forsikringsformidling

Vær dog opmærksom på, at der er forskel på ikke at være afhængig af forsikringsselskaber, og så at repræsentere dig 100%. Nogle mæglere forsøger at have egne produkter på hylden. Det gælder særligt for investeringer, hvor de skjulte omkostninger kan gøre din løsning betydeligt dyrere end hvad der umiddelbart kan gennemskues ved første øjekast. Sørg derfor for, at din mægler ikke har egne produkter. Din rådgiver skal være uvildig og uafhængig i alle henseender, hvordan kan du ellers stole på det råd du, og dine medarbejdere får? Med Seren, får du en partner, der har samme interesse som dig – at du tje­ner flest pen­ge til du pensioneres. Vores fokus på de lave­ste sam­le­de omkost­nin­ger sik­rer dig de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for den størst muli­ge pen­sion.