Hvad betyder det for dig?

Hvad betyder det for dig? 2019-02-07T14:36:23+02:00

Gennemsnittet er ikke for den enkelte

Ved placering af firmapensionsordninger, tages der højde for en række parametre. Fx antal medarbejdere, størrelsen på deres indbetalinger, deres gennemsnitsalder, gennemsnitsløn og gennemsnitsformue. Valget af pensionsselskab er i høj grad baseret på gennemsnittet af medarbejderne. Der er derfor risiko for, at du, som individ, ikke har en løsning der er optimal.

En gennemsnitsløsning svarer til, at du putter din ene hånd i en spand med iskoldt vand og den anden i en spand med kogende vand – i gennemsnit er det lunt og lækkert, men virkeligheden er ikke så optimal. Sådan fungere firmapensionsordninger nogle gange også.

Individuel optimering

Over tid, har små forskelle stor betydning for din pensionsopsparing. Tænker du på, at bare 1% forskel i omkostninger eller afkast, kan betyde mellem ½-1 mio. mindre i pension. I en tid, hvor der fokuseres mere og mere på at samle og poole kunderne, hvor rådgivning og de individuelle behov nedprioriteres til fordel for standardløsninger efter konceptet ”one size fits all”, tror vi på, at du, som kunde har behov for den uvildig rådgiver, der tilpasser løsningerne specifikt til dig og til Jeres virksomhed.

En samlet løsning lyder godt i udgangspunktet

Du får adgang til billige produkter og des flere der træder ind i puljen, des billigere bør det kunne gøres. Det lyder jo alt sammen meget godt.

Du bør dog være opmærksom på den ofte skjulte indlåsningseffekt.
Hvis pensionsselskabet, som du er poolet ind i, ikke mere er det optimale for dine investeringer – har mægleren så incitament til at flytte jeres virksomhed?

I en poolet aftale, er det ikke bare jeres virksomhed, som skal flyttes, men måske 100 eller i værste fald flere hundrede virksomheder, der skal flyttes.

Det vil være forbundet med store omkostninger, da alle skal rådgives igen. Hvem betaler den regning? Mægleren, eller dig og dine medarbejdere?

Stordriftfordele

I en poolet løsning, er der derfor stor risiko for, at I vil opleve en fastlåsning til det poolede pensionsselskab. Mægleren vil, måske, hvert 3. eller 5. år forsøge at få sænket forsikringspriserne marginalt– men der hvor det virkeligt betyder noget, jeres opsparinger, de vil lide.

Vi tror derfor ikke på poolede løsninger til virksomheder.

Vi tror på stordriftsfordele, men de bør forhandles individuelt, så dine muligheder for konstant at få optimeret din løsning altid er til stede.

Vi er som mennesker og virksomheder forskellige, og det er netop den individuelle og skræddersyede løsning vi prioriterer og tilbyder vore kunder.

Løbende optimering – for den enkelte

Ved placering af firmapensionsordninger, tages der højde for en række parametre. Fx antal medarbejdere, størrelsen på deres indbetalinger, deres gennemsnitsalder, gennemsnitsløn og gennemsnitsformue. Valget af pensionsselskab er i høj grad baseret på gennemsnittet af medarbejderne. Der er derfor risiko for, at du, som individ, ikke har en løsning der er optimal.

En gennemsnitsløsning svarer til, at du putter din ene hånd i en spand med iskoldt vand og den anden i en spand med kogende vand – i gennemsnit er det lunt og lækkert, men virkeligheden er ikke så optimal. Sådan fungere firmapensionsordninger nogle gange også.

Gynger og karuseller

En firmapensionsløsning placeres i høj grad efter hvor forsikringerne er billigst. Konkurrencen på forsikringer, er derfor intens og der tilbydes ofte løsninger hvor forsikringerne sælges til kostpris.

Pensionsselskaberne skal derfor tjene på investeringer og opsparingen. Det er der intet galt i, men det betyder samtidigt, at hvor fokus for placering af firmapensionen er på omkostninger, så bør fokus for den enkelte medarbejder i højere grad være på fleksibilitet, muligheden for et højt afkast med særligt fokus på investeringsomkostningerne.