SAMMENLIGNER DU
ÆBLER MED PÆRER?

Æbler og pærer 2019-02-07T12:31:12+02:00

Fundamentet ved pensionsmægling er uafhængighed.
Udgangspunktet er dine behov og dine interesser. Flere aktier i porteføljen betyder højere risiko. Når aktierne stiger i værdi, vil en højere risiko give et højere afkast. Når du skal vurdere og sammenligne, er det så en fair betragtning, at det pensionsselskab som har 70% investeret aktier, vurderes til at have genereret et højere afkast, end det med 40%? Eller skal man korrigere for aktieandele, så de begge fx har 50% aktier?

Vælger et pensionsselskab den strategi, at ”middel risiko” er 50% – bør deres performance, så vurderes ud fra netop denne strategi?
Eller skal vi bagefter korrigere deres strategi? I analyser og medier, ses ofte korrektion af “risiko” eller aktieandele.
Det gøres for at sammenligne “ens” risiko – så alle selskaber f.eks. sammenlignes for 50% aktieandel. Men den sammenligning vil betyde, at du ikke vil kunne genkende afkastet på din egen pensionsopsparing. Vi mener, at der er en række udfordringer ved den sammenligning.

Når du sammenligner pensionsselskaber er det vigtigt, at du sammenligner korrekt.
Umiddelbart burde det jo være simpelt at sammenligne det historiske afkast Men hvordan sikrer du, at du sammenligner ”korrekt” – og hvad er korrekt? Du kan fx sammenligne mærkater – dvs. middel risiko ift. middel risiko. Her skal du så være opmærksom på, at ”Middel risiko” nemt kan variere fra ca. 40% til ca. 70% aktier mellem pensionsselskaberne.

  • Hvorfor er det lige aktier der sammenlignes?
  • Hvad med alle de andre aktivklasser?
  • Hvilke aktivklasser går under “aktier”-kategorien?
  • Er der forskel på danske, amerikanske og emerging markets aktier?
  • Nogle selskaber har mulighed for, taktisk, at ændre aktieandelen meget. F.eks. kan den taktiske forskel være fra 40-80% – hvilken aktieandel vil du i det tilfælde benytte til sammenligning?
  • Er der i rådgivningen taget højde for aktieandel, eller er du blevet rådgivet ud fra mærkattet “middel risiko”?

Der er en tidstypisk tendens til at sammenligne et enkelt års historiske afkast.
Det er tit for at fortælle en historie om at du enten har “investeret forkert”, eller at dit pensionsselskab er dygtigere end resten af markedet.
Sjældent vil et års sammenligning blive efterfulgt af en forklaring om tilfældigheder og ordsproget “blind høne finder også korn”.

I Seren har vi analyseret og oplevet flere “tilfældige” afkast, både i positiv og negativ retning.
Vi tror på, at du skal betragte din pensionsopsparing som en marathon og ikke en sprint.

Du skal sikre, at særligt omkostninger, porteføljerisiko og sammensætning også er analyseret til bunds, da det er afgørende parametre for, at du også fremadrettet kan forvente et godt afkast.
Du skal sikre, at der ikke har været særlig stor eksponering mod et marked.

De sidste par år, har danske aktier klaret sig godt og givet et højt afkast. Afkastet på danske aktier har været højere end resten af verden.
Som dansker og dansk invester har vi det man kalder “home-bias”, hvilket vil sige, at vi har en forkærlighed for det vi kender og derfor har flere “hjemlige” produkter i porteføljen.

Forventer du, at danske aktier kan blive ved med at slå resten af markedet?
Det gør vi, i Seren, ikke.
Hvis du heller ikke forventer det, så bør det være afspejlet i din profil og sammensætningen af din opsparing, så du ikke bare i en kort periode, men i hele din opsparingsperiode, kan forvente høje stabile afkast.

Derudover vil korrektionen betyde, at du ikke kan sammenligne med det afkast du har fået som kunde.

Problemet er ikke helt simpelt.

Optimalt set, har du fået analyseret og gennemgået alle muligheder i markedet og har på den baggrund valgt netop det pensionsprodukt der passer bedst til dig og din profil. Det har alle vores kunder.

Har du fået en sådan gennemgang og analyse, så har du valgt opsparingsprodukt netop med baggrund i risiko og blandt andet aktieandelen i produktet. Her giver det mening at sammenligne lige risikoprofiler med samme aktieandel.

Har du fået en gennemgang, hvor du har valgt et livscyklusprodukt og hvor produktet er valgt ud fra fx ”Middel risiko”, bør du også sammenligne historiske på den baggrund.

“Pension er marathon – ikke sprint”

Er de dygtige forvaltere skiftet til andet selskab?

Du skal sikre dig, at det team der har gjort det godt historisk, stadig sidder i samme pensionsselskab. Gør de ikke det, så bør du vurdere sandsynligheden for at pensionsselskabet stadig kan performe.

Pensionsselskaberne justerer løbende risikoen så sørg for, at du sammenligner ens risikoprofiler.
Efter nogle år med sløje afkast, er det ikke unormalt at produkterne ændrer navne, eller at nye produkter “opfindes”. På den måde, er det utroligt svært, at finde korrekte sammenlignelig data tilbage i tid. De færreste pensionsselskaber har produkter, som er 10 år gamle.

Grundlæggende skal du sørge for at sammenligne korrekt, og uden forkærlighed til et produkt eller pensionsselskab – så sammenligningen bliver så objektiv som muligt.