Hvad betyder det for dig?

Hvad betyder det for dig? 2018-09-15T12:54:48+00:00

Over tid, har små forskelle stor betydning for din pensionsopsparing.
Tænker du på, at bare 1% forskel i omkostninger eller afkast, kan betyde mellem ½-1 mio. mindre i pension.

Individuel optimering

I en tid, hvor der fokuseres mere og mere på at samle og poole kunderne, hvor rådgivning og de individuelle behov nedprioriteres til fordel for standardløsninger efter konceptet ”one size fits all”, tror vi på, at du, som kunde har behov for den uvildig rådgiver, der tilpasser løsningerne specifikt til dig og til Jeres virksomhed.

En samlet poolet løsning lyder godt i udgangspunktet.

Du får adgang til billige produkter og des flere der træder ind i puljen, des billigere bør det kunne gøres. Det lyder jo alt sammen meget godt.

Du bør dog være opmærksom på den ofte skjulte indlåsningseffekt.
Hvis pensionsselskabet, som du er poolet ind i, ikke mere er det optimale for dine investeringer – har mægleren så incitament til at flytte jeres virksomhed?

I en poolet aftale, er det ikke bare jeres virksomhed, som skal flyttes, men måske 100 eller i værste fald flere hundrede virksomheder, der skal flyttes.

Det vil være forbundet med store omkostninger, da alle skal rådgives igen.

Hvem betaler den regning? Mægleren, eller dig og dine medarbejdere?

I en poolet løsning, er der derfor stor risiko for, at I vil opleve en fastlåsning til det poolede pensionsselskab. Mægleren vil, måske, hvert 3. eller 5. år forsøge at få sænket forsikringspriserne marginalt– men der hvor det virkeligt betyder noget, jeres opsparinger, de vil lide.

Vi tror derfor ikke på poolede løsninger til virksomheder.

Vi tror på stordriftsfordele, men de bør forhandles individuelt, så dine muligheder for konstant at få optimeret din løsning altid er til stede.

Vi er som mennesker og virksomheder forskellige, og det er netop den individuelle og skræddersyede løsning vi prioriterer og tilbyder vore kunder.

Det synes vi du fortjener!

Gennemsnittet er ikke optimalt for den enkelte

Ved placering af firmapensionsordninger, tages der højde for en række parametre.

Fx antal medarbejdere, størrelsen på deres indbetalinger, deres gennemsnitsalder, gennemsnitsløn og gennemsnitsformue.

Valget af pensionsselskab er i høj grad baseret på gennemsnittet af medarbejderne. Der er derfor risiko for, at du, som individ, ikke har en løsning der er optimal.

En gennemsnitsløsning svarer til, at du putter din ene hånd i en spand med iskoldt vand og den anden i en spand med kogende vand – i gennemsnit er det lunt og lækkert, men virkeligheden er ikke så optimal.

Sådan fungere firmapensionsordninger nogle gange også.

Løbende optimering – for den enkelte

Dine medarbejdere er ikke ens. Eksempler på faktorer der har betydning for din pensionstype og optimeringsmuligheder:

Alder
Risikovillighed
Økonomi
Forventninger til ”livet som voksen”
Tager jeres firmapensionsløsning ikke højde for dette – så risikerer i at gå glip af mange penge.

Gynger og karruseller

En firmapensionsløsning placeres i høj grad efter hvor forsikringerne er billigst.

Konkurrencen på forsikringer, er derfor intens og der tilbydes ofte løsninger hvor forsikringerne sælges til kostpris.

Pensionsselskaberne skal derfor tjene på investeringer og opsparingen. Det er der intet galt i, men det betyder samtidigt, at hvor fokus for placering af firmapensionen er på omkostninger, så bør fokus for den enkelte medarbejder i højere grad være på fleksibilitet, muligheden for et højt afkast med særligt fokus på investeringsomkostningerne.